Wizja – NewPR

Wizja

Misja

Dostarczanie czytelnikom inspiracji oraz rzetelnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, w połączeniu z komentarzem uznanych praktyków oraz teoretyków zarządzania i komunikacji.

Wizja

W ciągu najbliższych kilku lat należeć do grona najbardziej poczytnych, opiniotwórczych i dochodowych stron o szeroko pojętej tematyce przywództwa, komunikacji i zarządzania strategicznego, uchodząc przy tym za wiarygodne i użyteczne źródło dla specjalistów, zarówno praktyków, jak i teoretyków.

Wartości

  • Rzetelność podawanych informacji – publikowane teksty są pisane w oparciu o wiarygodne źródła i wzajemnie sprawdzane przez redaktorów.
  • Użyteczność – staramy się dobierać tematy, które mogą być przydatne czytelnikom i opisywać je pod kątem dla nich istotnym.