Przeglądasz kategorię

Przywództwo

Artykuły Przywództwo

Organizacja i zarządzanie eventem – budowanie zespołu

Za sukcesem każdego przywódcy stoi jego zespół. To od efektywności i umiejętności współpracy ludzi, z którymi lider jest związany, w dużej mierze zależą jego własne osiągnięcia. Zdolność stworzenia efektywnego zespołu jest niezmiernie istotna podczas organizacji masowych imprez, których skala…

Artykuły Przywództwo

Kwestionariusz oceny rozwoju samoprzywództwa

Przez wiele wieków przywództwo wyglądało prosto: wódz myślał i kazał, a podwładny to wykonywał, najlepiej nie myśląc za wiele. Czasy się jednak zmieniły i dziś każdy coraz bardziej sam musi brać ster we własne ręce. Jak właściwie nawigować? To…

Artykuły Przywództwo

Idea lidera – sukces fenomenu firm born global

W obecnych realiach liderem jest nie tylko ten, kto oferuje produkty najwyższej jakości, ale ten, kto oferuje je jako pierwszy. Naprzeciw tym wyzwaniom powstają współczesne firmy born global. Przedsiębiorstwa te, aby dogonić współczesny, pędzący świat, zrestrukturyzowały strategie internacjonalizacji. Grafika…

Artykuły Przywództwo

Wirtualne zarządzanie wielokulturowym zespołem

Zarządzanie zespołem rozsianym po całym świecie jest bardzo trudne z co najmniej dwóch przyczyn. Po pierwsze trzeba skoordynować pracę osób, które znajdują się w różnych miejscach i strefach czasowych, nie spotykając się ze sobą osobiście. Po drugie pochodzą one…