O nas

Filip Szymczak

Redaktor naczelny
Doktorant Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i absolwent studium podyplomowego z zakresu public relations. Pasjonat PR i mediów społecznościowych. Interesuje się budową oraz komunikacją osobistego wizerunku, planowaniem strategicznym, a także przywództwem.

Adam Staliński
Adam Staliński

Wiceredaktor naczelny
Na co dzień doktorant w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zajmuje się tam konkurencyjnością w branży odnawialnych źródeł energii. Prowadzi zajęcia z przedmiotu „Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym”.

Joanna Stalińska

Redaktor
Specjalistka z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kierowniczka projektu, liderka zespołu. Interesuje się komunikacją interpersonalną i kulturą organizacyjną oraz optymalizacją pracy i rozwiązań organizacyjno-zarządczych.

Alicja Kuras

Brak komentarzy

Odpowiedz